11. juuni 2024

Marko Angerjärv, Keskkonnaamet

Keskkonnaamet otsib hankega pärandniitude taastajaid

Keskkonnaamet kuulutas välja hanke, et taastada enam kui 400 hektaril Eesti kaitsealadel elurikkaid pärandniite, sh 86 hektaril liigikaitseliselt olulisi rannaniite. Rannaniidud taastatakse LIFE-IP "Loodusrikas Eesti" rahastamisel. 

Pärandniidud pakuvad elu- ja toitumispaika paljudele haruldastele liikidele, aitavad säilitada maastiku mitmekesisust ja põllumajandusmaa elurikkust. Et paljud kunagi liigirikkad niidud on võsastunud või asendunud hoopis teise kooslusega, on Keskkonnaameti ülesanne olemasolevate niitude hoidmise kõrval taastada ka hooldusest kõrvale jäänud pärandniite.
 
Alates eelmisest aastast taastatakse pärandniite hangete kaudu, sest avalik hange on sobivaim viis partnerite leidmiseks ja projektirahade kasutamise nõudmiste ja tingimuste täitmiseks. Praegu on tegemist on teise hankega, mille Keskkonnaamet pärandniitude taastamiseks korraldab. Esimese hanke (korraldatud 2023. aasta lõpus) tulemusel sõlmiti lepingud ligikaudu 140 hektari puisniitude ja rannaniitude taastamiseks. 
 
Hanke eesmärk on taastada hooldatav niit. See tähendab eelkõige puude ja põõsaste harvendamist, osalt ka pilliroo eemaldamist. Et niidud oleksid tulevikus hooldatavad, tuleb eemaldada ka tüükad ja kännud. Hankel saavad osaleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. juuli keskpäev. Täpsema info hanketingimuste kohta leiab riigihangete registrist

Pärandkoosluseid taastatakse LIFE-IP "Loodusrikas Eesti", projekti PuisniiduLIFE ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi märgade niitude taastamise projektide abil. Hanke oodatav maksumus on ligikaudu miljon eurot.