Põllumajandusmaastike elurikkus

Suur osa Eesti ja kogu Euroopa elurikkusest on seotud põllumajandusmaastikega. Mitmete putukaliikide, soontaimede ja lindude käekäik sõltub toidutootmise praktikatest, kuid mõju on kahepoolne - toidutootmise kvaliteet ja jätkusuutlikkus olenevad omakorda põlde ümbritsevast elurikkusest, mulla tervisest ning meie võimekusest kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda.

Põllumajandusmaastike elurikkus ja viljakad mullad on toidutootmise lahutamatu osa ning ühtlasi tagab maastikuline mitmekesisus kariloomadele tervisliku elupaiga, puhta vee ja mitmekülgse toidu.

Projekti "Loodusrikas Eesti" käigus rajavad põllumajandustootjad koostöös Tartu Ülikooli teadlastega näidisalad, kus jälgitakse erinevate agroökoloogiliste võtete mõju saagikusele ning elurikkusele. Teadlased aitavad leida igale näidisalale just need tegevused, mis sobituvad konkreetsesse maastikku ja vastavad tootja eelistustele. Katsetatakse võtteid, mis suurendavad mulla süsiniku sidumist, tõhustavad tolmeldamist ja looduslikku kahjuritõrjet ning ühendavad muul moel toidutootmist ja loodushoidu. Teadlased uurivad, milline mõju elurikkusele ja saagikusele on rohumaaribade loomisel, põllusaarte rajamisel, vilja sisse lõokeselaikude jätmisel ning mitmel muul tegevustel.

Katsete käigus saadud andmete põhjal tuvastame Eesti tingimustesse kõige sobivamad agroökoloogilised võtted, mis võimaldavad tulevikus kujundada otstarbekamaid põllumajanduse toetusskeeme.

Loodushoidlike praktikatega on võimalik tutvuda lehel heapold.ee/tegevused/. 2023. aastal avaldasime juhendi, kuidas rajada elurikkaid hekke ja põõsasribasid. Samuti juhendi, kuidas ära tunda väärtuslik püsirohumaa.

Projektiga seotud plaanidest räägib Tartu Ülikooli botaanika professor Aveliina Helm

 

põllujmajandusmaastike elurikkuse joonis

 

Lisalugemist

Otsime projektiga liituma Natura 2000 aladel toimetavaid põllumajandustootjaid ja maaomanikke, kes hindavad elurikkust ja soovivad koos teadlastega jälgida erinevate agroökoloogiliste võtete mõju oma põldude elustikule, mulla seisundile ja saagikusele ning panustada oma teadmiste ja kogemustega just Eesti oludesse sobivate praktikate juurutamisse. 

Seda, kas mõni Sinu põld asub Natura alal, näeb PRIA kaardirakendusest https://kls.pria.ee/kaart


Miks liituda?

Põllumajandustootjate ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös rajatakse näidisalad, kus jälgitakse erinevate agroökoloogiliste võtete mõju saagikusele ja elurikkusele. Koostöös ekspertidega leitakse igale näidisalale just need tegevused, mis sobituvad konkreetsesse maastikku ja vastavad tootja eelistustele. Katsetame võtteid, mis suurendavad mulla süsiniku sidumist, tõhustavad tolmeldamist ja looduslikku kahjuritõrjet ning ühendavad muul moel toidutootmist ja loodushoidu. Katsete käigus saadud andmete põhjal tuvastame Eesti tingimustesse kõige sobivamad agroökoloogilised võtted, mis võimaldavad tulevikus kujundada otstarbekamaid põllumajanduse toetusskeeme.

Lisainfo

https://heapold.ee/loodusrikas-eesti/ 

Tartu ülikooli botaanikaprofessor Aveliina Helm, aveliina.helm@ut.ee 

Tartu ülikooli taastava põllumajanduse spetsialist Kristiina Jürisoo, kristiina.jürisoo@ut.ee