18. märts 2024

Kaidi Silm

Kutsume elurikkuse kaitsmisest huvitatud põllumehi koostööle!

Eesti Ornitoloogiaühing ja Tartu Ülikool kutsuvad põllumaade elurikkuse uuringus osalema tootjaid, kel põldu vähemalt viis hektarit ja kes on nõus oma maal katsetama rohumaade üle aasta majandamist või viljapõllule külvamata laikude jätmist. Ühes põllumeestega uurivad seejärel teadlased, kuidas majandamata alad ja külvamata laigud mõjutavad maastiku mitmekesisust, mulla kvaliteeti ning lindude, taimede ja putukate arvukust.

Uuringualadeks sobivad rohumaad, mida majandatakse üle aasta ja mis vastavad otsetoetuste saamise nõuetele juhul, kui seal ei levi ulatuslikult ebasoovitavat taimestikku (takjas, ohakas, puju, putked, puittaimed). Sellist majandamisviisi kasutavad tootjad ongi oodatud uuringus osalema!

Külvamata laigud (nn lõokeselaigud) on viljapõldudele jäetavad ligikaudu 16 m2 suurused alad, kuhu seemet ei külvata. Külvamata laikudega katsetajatel tuleb luua keskmiselt kaks laiku hektari kohta, ja korraga üheks aastaks. Laike ja ümbritsevat põldu saab majandada tavapärasel moel. Uuringus ette nähtud tingimustel loodud lõokeselaigus ei pea umbrohtu tõrjuma ja see on koos ümbritseva põlluga toetusõiguslik.

Uuringute tulemusena pakuvad teadlased 2028. aastal välja uued põllumaade elurikkus edendavad meetmed.


Projekti „Loodusrikas Eesti“ loodushoidliku põllumajandust toetavate tegevustega saab liituda ja uuringus osaleda alates selle aasta kevadest. Osalemise soovi ja täiendavate küsimuste korral võtke ühendust Eesti Ornitoloogiaühingust Jaanus Eltsiga (Jaanus.Elts@eoy.ee).

Foto: Jaanus Elts