Loodusrikas Eesti

LIFE-IP projekti "Loodusrikas Eesti" eesmärk on kaitsta ja taastada Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada meie metsades ja põllumaadel elavate liikide ja nende elupaikade seisundit.

Aastatel 2020-2029 katsetame ühes teadlaste, metsa- ja põllumeeste, maahooldajate ja kohalike kogukondadega erinevaid – nii traditsioonilisemaid kui ka innovaatilisemaid - looduskaitselisi tegevusi ja meetodeid ning anname praktilisi juhiseid, kuidas igaüks meist võiks tegutseda nii, et ei teeks oma käitumisega loodusele liiga, vaid – vastupidi – aitaks kaasa elurikkuse hoidmisele ja taastamisele. Tegeleme nelja suure teemaga: metsade, pärandniitude, loodushoidliku põllumajanduse ning liigikaitsega, ning nendega saab lähemalt tutvuda ülajaotuses. 

Uudised

news-img

Sellesuvised pärandniitude taimekoolitused on hoo sisse saanud!

Kaidi Tingas

Kutsusime 5. juunil Koiva jõe luhtadele ning 11. juunil Kasari jõe luhtadele need pärandniitude hooldajad, kes on valinud tasustatud lisategevusena oma niitude väärtuste hindamise. Väärtuste hindamiseks tuleb täita Tartu ülikooli botaanikute väljatöötatud ankeet ning seda täites peaks lisaks oma niidu eripäradele tundma ka niidutaimi.

news-img

Keskkonnaamet otsib hankega pärandniitude taastajaid

Marko Angerjärv, Keskkonnaamet

Keskkonnaamet kuulutas välja hanke, et taastada enam kui 400 hektaril Eesti kaitsealadel elurikkaid pärandniite, sh 86 hektaril liigikaitseliselt olulisi rannaniite. Rannaniidud taastatakse LIFE-IP "Loodusrikas Eesti" rahastamisel. 

Sündmused