Viljar Ilves makes Alam-Pedja great again!

Viljar Ilves on üks kolmest 2021. aasta pärandniitude majandajate laureaadist! Miks? Sest ta on südamega looduskaitsele pühendunud pärandniitude hooldaja, kes panustab oma tööd, aega ja raha selle heaks, et Alam-Pedjal karjatavatel šoti mägiveistel oleksid head elutingimused, luhad hooldatud parimal võimalikul moel ja alade majandamine jätkusuutlik.

Viljar teeb entusiastlikult koostööd kaitseala loodusväärtusi uurivate teadlastega ning on esitanud mitmeid ettepanekuid alade teaduslikuks uurimiseks. Ta on osalenud nii ornitoloogilistel kui ka botaanilistel välitöödel ja tunneb oma alade elustikku väga hästi.

Et saavutada erinevaid osapooli rahuldavaid võimalikult parimaid tulemusi, osaleb Viljar pärandniitude hooldamise protsessis nii praktikuna niitudel kui ka kaasamõtleja ja kaasarääkijana koosolekutel ja aruteludel.

Deviis “Let´s make Alam-Pedja great again!“ on pärit just temalt. Mees väärib tunnustamist oma suure panuse ja hea töö eest pärandniitude maailmas.