Millest alustada?

Mis teeb rohumaast pärandniidu?

Seda, kas kaitsealal paiknev rohumaa on pärandniit, saab kontrollida Maa-ameti rakendusest. Otsi kaardilt üles huvipakkuv koht või sisesta otsingusse katastriüksuse number või nimi. Kui kaardil niidu kohta poolloodusliku koosluse info puudub, aga sa oled veendunud, et sulle kuuluval maatükil on väärtuslik pärandniit, siis anna sellest teada aadressil noustamine@keskkonnaamet.ee.

Kui soovid lisainfot enda maal paikneva pärandniidu kohta, võta ühendust nõustamisteenuse juhi Annaliisa Kaaremaa annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee, tel: +372 5101 635 või projekti peaspetsialisti Kersti Jukiga kersti.jukk@keskkonnaamet.ee, tel: +372 5908 6648.

Pärandniiduks võib osutuda rohumaa, mida ei ole viimasel paarikümnel aastal küntud ega kultiveeritud ning kuhu ei ole selles ajavahemikus külvatud heinaseemet. Kui rohumaa on pikka aega, st aastakümneid säilinud looduslikuna, siis tõenäoliselt on tegemist pärandniiduga.
 

Taimestik säilib tänu niitmisele või karjatamisele

Lisaks looduslikule ja mitmekülgsele taimestikule on pärandniidu puhul oluline selle niitmine ja/või karjatamine, sest vaid nii säilib sealne liigirikkus. Olenevalt mullastiku tüübist, veetasemest, puistust ja teistest teguritest jaotuvad pärandniidud eri liikideks. Levinumad on loopealsed, aruniidud, lamminiidud, soostunud niidud, puisniidud, puiskarjamaad ja rannaniidud. 
 

Millest alustada?

Kui niitu pole pikka aega majandatud, siis on tarvis alustada selle taastamisest. Ebasoovitav puittaimestik ja pilliroog tuleb eemaldada ning kulumättad madalaks hekseldada. Taastamistööd võtavad üks kuni kaks aastat. Peale taastamist saab jätkata niidu hooldamise ehk niitmise või karjatamisega. 

Pärandniidu taastamiseks korraldab keskkonnaamet alates 2023. a lõpust hankeid, hooldamiseks saab taotleda toetusi!

Pärandniitude rendihuvi kaardirakendus

Juhul, kui tegelete juba pärandniitude hooldamisega, kuid olete huvitatud hooldatavate alade laiendamist, siis Maa-ameti rendihuvi kaardirakendus aitab leida hooldamist vajavaid niite. Rakenduses on nähtavad hooldamist vajavad niidud riigimaal ja need eramaadel paiknevad niidud, mille omanik on huvitatud niidu rendile andmisest. Rakenduse kaudu on võimalik esitada rendihuvi soov.

Pärandniitude rendihuvi esitamise juhend.

Telli pärandniitude teemaline infokiri!

Uudiskirja tellimiseks kirjuta e-posti aadressile noustamine@keskkonnaamet.ee.