Kasari luha legendaarne Kalju on kirglik looduskaitsja – ta seisab nii enda kui ka meie loodusrikkuste eest

2022. aasta parima pärandniidu majandaja laureaat on Kalju Simpson. Miks?

Kalju hooldab 193 hektarit Kasari luhta ja seda juba enne igasuguseid toetusskeeme. Tema ise oli see, kes tuli tollasesse looduskaitsekeskusesse ja küsis luba hakata oma lapsepõlveluhtadel heina tegema.

Kalju on Kasari luha kõige pedantsem hooldaja, keda võib usaldada 110%, kes teeb luhtade taastamise kolme aasta töö ära ühe aastaga, panustades seejuures ettevõtmisse rohkem kui Keskkonnaameti lepingud seda nõuavad või toetusskeemid kompenseerida suudavad.

Kalju on inimene, kes teeb oma tööd kvaliteetselt, korrektselt ja täpselt ning soovib, et ka temaga oldaks otsekohene, sirgjooneline ja täpne. Ta teeb tihti ettepanekuid, kus mida veel teha, et hooldamist parandada, ja ta seisab iseenda, oma õiguste ja õigluse eest, olles äkiline ja ebameeldiv inimene seadusrikkujatele. Oma rendimaid kaitseb ta kasvõi füüsiliselt – ta on tõstnud luha teeotsa blokid, et takistada kevadeti autodega luhale tikkuvaid kalamehi, ähvardanud traktoriga tõsta ära niidule parkinud auto ja kutsunud politsei ja Keskkonnainspektsiooni autoga ebaseaduslikult luhta sõitnud ujujatele.

Kalju usaldusväärsust ja põhjalikkust iseloomustab näiteks juhtum, kus ta Tallinna loomaaiale viiva heina seest koos perega kikka- ja heinputke välja noppis, et hein ikka kvaliteedinõuetele vastaks. Heinaga varustab Kalju loomaaeda tänaseni, samuti on ta Lihula katlamaja suurim lepingupartner.

Kasari luha legendaarne Kalju on kirglik looduskaitsja – ta seisab nii enda kui ka meie loodusrikkuste eest. Tema järjepidev töö on alati olnud rohkem kui nõutakse ja oodatakse.