Mario Talvistest on saanud keskkonnahoidliku põllumajanduspoliitika eestkõneleja

Ettevõtjast loodusesõber Mario Talvist, kes võttis 13 aastat tagasi üle vanavanemate töö ja maad on üks kolmest 2022. aasta pärandniitude majandajate laureaadist ja ta naudib pärandkooslustel tegutsemist rohkem, kui oleks iial arvanud. Et kodune Põripõllu rannakarjamaa jäi väikeseks, on mitmed teisedki Saare- ja Muhumaa pärandniidud saanud uue eluvõimaluse ja mitu saarlast ja muhulast maapiirkonnas tööd.

Mariol on märkimisväärne kogemustepagas, sest julge pealehakkajana oli ta üks esimesi, kes hakkas saare mahukaid loopealseid ja puisniite taastama ja hooldama, koges ootamatusi, takistusi ja raskusi, millest omakorda on õppinud nii teised taastajad kui ka ametiasutused.

Praeguseks hooldab Mario 600 ha pärandniite, millest 90 ha moodustavad puisniidud. Peale hoolduses olevate alade on taastamisefaasis veel üle 50 ha pärandniite. Tundub, et Mario on leidnud pärandniitude majandamises eduka ja kadestamisväärse viisi siduda hea ärivaist ja osav suhtlemisoskus tänapäevase looduskaitsega ja tal on õnnestunud enda ümber koondada asjalikud ja väärtuslikud inimesed, kes aitavad pärandniitude majandamisega seonduvat ellu viia.

Mario on aktiivne ja julge valdkonna eestkõneleja ning kaasamõtleja. Ta propageerib keskkonnahoidlikku mõtteviisi ja pärandniitude majandamise vajalikkust. Ta on korraldanud mitmeid kasulikke ja põnevaid pärandniitudega seotud üritusi ning ta tutvustab valdkonda aktiivselt ka sotsiaalmeedias.

Lisaks sellele, et pärandniitude majandamine tuleb tal kenasti välja, pole talle vähem tähtis puhas loodus, keskkond ja toit. Ühtlasi tunneb ta huvi erinevate liikide vastu, keda looduses kohata võib. Kuuldavasti olevat ta linnuvaatlusnimekiri aukartusäratavalt pikk.

Kokkuvõtvalt - Mario on tarmukas ja aktiivne. Tema majandavate alade suurus on muljetavaldav. Ta on ühiskondlikult mõjukas ja mitte ainult pärandniitude hääletoru, vaid kogu keskkonnahoidliku põllumajanduspoliitika eestkõneleja.